Wij zijn het Waarlands Smartlappenkoor

Het koor is gestart in 2001, na een gezellige avond in café de Posthoorn te Waarland.
Wij zijn begonnen met 65 leden.Vervolgens hebben we een aantal jaar gerepeteerd bij de Camping “De Luwe Stek” te Waarland.
Vanaf nu iedere 14 dagen, dus om de week, repeteren we op woensdagavond van 20.00 uur tot 21.45 uur met een koffiepauze,
in de kantine van De Manege, Nieuwboerweg 10 te Waarland

De liederen die wij zingen zijn altijd Hollands.
Dit varieert van droevige levensliederen tot vrolijke volksliederen.
Wij worden begeleid door een combo bestaande uit: elektrische gitaar; Sjaak Munster, contrabas; Tom Zuurbier en achter de drums Egbert Oppersma.
Ons voorlopig dirigent is Tom Zuurbier.

Wij treden ca. 5 tot 6 keer per jaar op. Dit is voor ouderen op aanvraag en op festivals met uitwisseling van diverse koren. Ook zingen wij af en toe op markten.

Op dit moment hebben wij ca. 45 leden en zijn er weer plaatsen voor nieuwe aanmeldingen. Hier kunt u uw vragen stellen